Decu moramo učiti kako da misle, a ne šta da misle.

Maragret Mid

Delite sadržaj :)