Šta nudimo?

Obrazovanje u savremenom svetu u prvi plan stavlja učenje kao celoživotni proces sticanja kompetencija. One predstavljaju neophodan uslov za postizanje kako individualnog, tako i socijalnog ostvarenja pojedinca. Kojim to kompetencijama mladi moraju da ovladaju kako bi spremno dočkali izazove 21. veka? U našoj zemlji, a u skladu sa evropskim i humanističkim vrednostima, ključnim se smatra osam kompetencija:

  • komunikacija na maternjem jeziku;
  • komunikacija na stranom jeziku;
  • matematičke, naučne i tehnološke kompetencije;
  • digitalna kompetencija;
  • učenje učenja, odnosno sposobnost da se efektivno upravlja sopstvenim učenjem;
  • društvene i građanske kompetencije;
  • osećaj za inicijativu i preduzetništvo i
  • kulturološka osvešćenost i izražavanje.

U Dečijoj luci prepoznali smo važnost holističkog pristupa problemu sticanja kompetencija i očuvanja dragocenih potencijala dece i mladih. Verujemo da je za celovit razvoj detetove ličnosti ključan integrisan pristup svih vaspitno-obrazovnih činilaca i delatnosti. Naša misija je da ponudimo stimulativno okruženje koje neguje urođenu detetovu radoznalost i potrebu da otkriva, isptražuje i stvara. Jer, da bi se snašlo u nepredviđnim situacijama koje život nosi, ono mora razmišljati stvaralački, biti kreativno i aktivno. Smatramo da je naš najveći uspeh ukoliko očuvamo, usmerimo ili ponovo probudimo ovu prirodnu detetovu otvorenost, a u cilju emancipacije njegove ličnosti i formiranja identiteta.

Stoga smo okupili tim stručnjaka iz različitih oblasti, spremnih da kroz posvećen rad i inovativne metode razvijaju kod dece niz važnih osobina i sposobnosti. U afirmativnoj i toploj atmosferi, oni svojim polaznicima pristupaju individualno i postaju njihovi saradnici u procesu sticanja znanja, formiranja zdravih navika i timskog duha.

U zavisnosti od detetovih afiniteta i Vaših potreba, nudimo različite vrste usluga u sredini povoljnoj za napredovanje kroz intelektualni, fizički, socijalni i emocionalni razvoj. Bilo da se odlučite da Vaš dete provodi vreme u našem dnevnom boravku, ili da učestvuje u nekim od brojnih dodatnih aktivnosti, prepoznaćete Dečiju luku kao autentično mesto življenja, igre, učenja i razvoja.

Delite sadržaj :)