Duška Radanović, psiholog

Duška Radanović, psiholog

Biografija

Poseduje dvadesetpetogodišnje radno iskustvo i znanje stečeno na radnim pozicijama u oblastima školstva i socijalne zaštite i profesionalnom angažovanju u nevladinom sektoru i međunarodnim fondacijama (Unicef, Save the children, Američka fondacija za razvoj…). Učestvovala u izradi i realizaciji raznih treninga, seminara i edukacija iz različitih oblasti psihologije, a kao član nevladinog sektora učestvovala u mnogim edukativnim treninzima i radionicama, tribinama, seminarima, predstavljanjima i istraživanjima koja propagiraju humanitarna, kulturna, demokratska i gradjanska prava.

Prošla posebne obuke za rad sa žrtvama porodičnog nasilja, obuke za prevenciju maloletničke delikvencije i rad sa maloletnim delikventima, kao i porodičnu i kognitivnu terapiju. Pored značajnog iskustva u psihološko – radioničarskom i savetodavnom radu, poseduje i značajno iskustvo u terapijskom radu sa decom, omladinom i odraslima.

Zašto je važno razumeti razvojne specifičnosti svog deteta?

Tokom razvojnog perioda deteta i njegovog  predškolskog i školskog uzrasta dešavaju se promene  i situacije u kojima  je  poželjna, pa i neophodna pomoć i podrška stručnih lica. I kasnije, kao odrasle osobe, nailazimo na neke teškoće i prepreke na ličnom, roditeljskom ili porodičnom nivou koje često ne možemo sami da iznesemo, pa je psihološka pomoć i podrška u tim trenucima uvek dobrodošla.

Kako biste bolje razumeli razvojne specifičnosti svoga deteta, osnažili njegove unutrašnje emotivne i socijalne  kapacitete ili rarazrešavali konflikte i probleme sa svojim adolescentima na konstruktivan način, naučili da bolje i efikasnije uspostavite i održite pozitivan emocionalni odnos prema ljudima u svome okruženju, mi vam nudimo saradnju i razgovor sa psihologom u našem centru.