Eleonora Bogdan, diplomirani germanista

Eleonora Bogdan, diplomirani germanista

Biografija

Diplomirana nastavnica nemačkog jezika sa dugogodišnjim radnim iskustvom u državnim i privatnim školama, kao i u školama stranih jezika. Poseduje iskustvo rada sa decom od 5-6 godina do odraslih polaznika. Priprema polaznike za polaganje evropski priznatih jezičkih diploma kao što su Goethe, ÖSD itd. Stalno se usavršava u oblasti metodike nastave u zemlji i inostranstvu (Nemačka, Mađarska), učestvuje na raznim seminarima i stručnim skupovima. Recenzent je i poznavalac mnogih udžbenika za učenje nemačkog jezika. Pohađa obuku iz oblasti dramske pedagogije za početnike i napredne polaznike u Somboru i Rumuniji.

Važnost učenja nemačkog jezika u dečijem uzrastu

Što više jezika govoriš, toliko više vrediš! Pa kada se strani jezik još počne učiti u dečijem dobu u takozvanoj oralnoj fazi, kada se najviše oslanjamo na čulo sluha i dodira, kada najlakše usvajamo nove izraze i reči bez učenja suvoparnih pravila, rezultati su sigurni! Kroz igru, pesmu i muziku učimo jezik sa svim čulima i sa zadovoljstvom u malim grupama. Uključujući metod dramske pedagogije učimo da se fokusiramo, pravilno dišemo, da se slušamo, razvijamo grupni duh i samopouzdanje.