Jan Funćik, profesor fizike

Jan Funćik, profesor fizike

Biografija

Diplomirao 2016. godine na Priridno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu, odsek fizika – zvanje Profesor fizike. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Kontinuirano se stručno usavršava i učestvuje na seminarima, naučnim skupovima i edukacijama.

Važnost i uloga fizike u razvoju deteta

Fizika, kao fundamentalna nauka, predstavlja sažetak naših saznanja o prirodi i prirodnim pojavama. U procesu nastave, deca se susreću sa fizikom u šestom razredu gde se od njih po prvi put u obrazovnom procesu traži drugačiji pristup izučavanja. Naime, fizika potražuje poznavanje osnovnih zakona prirode i logičko rasudjivanje procesa prirodnih pojava. Najefikasniji metod kod dece je da dolaze do zaključaka kroz interesantne eksperimente i primere iz svakodnevnog života.

Kako bi kod deteta razvili funkcionalno znanje potrebno je postavljati mu problemske zadatke u najranijem periodu. Eksperimentišući i povezujući različite tipove gradiva dete uči uviđanjem odnosa. Takav način učenja najefikasniji je i najdugotrajniji. Dete će najbolje zapamtiti ono što je doživelo u svom neposrednom iskustvu, što je dodirnulo, pomirisalo, videlo. Zato je neophodno detetu ponuditi najraznovrsnije stimuluse, aktivnosti, predmete kako bi u najranijem periodu razvilo osetljivost i radoznalost u različitim oblastima.

Moderna nastava fizike postavlja za sve učesnike nastavnog procesa nove izazove: osposobiti učenika da posmatra, predviđa, prikuplja informacije, organizuje jednostavnije eksperimente, analizira rezultate tih eksperimenata, sam daje zaključke i tako dolazi do novih saznanja. Takav put stvaralačke aktivnosti kod učenika razvija njegovu intuiciju, maštu i u svakom pogledu aktivira učenika.