Milica Dostanić – nastavnik razredne nastave i strukovni vaspitač

Milica Dostanić – nastavnik razredne nastave i strukovni vaspitač

Biografija

Diplomirala na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu 2016. godine. Na Pedagoškom fakultetu u Somboru 2018. god. završila osnovne akademske studije na studijskom programu diplomirani učitelj. Na osnovu toga stiče zvanje strukovni vaspitač i diplomirani učitelj. Trenutno se usavršava na master studijama na Pedagoškom fakultetu. Rano stiče iskustvo kao nastavnik razredne nastave, a poseduje i iskustvo u individualnom pedagoškom radu sa decom nižeškolskog uzrasta. Radila je kao organizator i animator u rođendaonicama. Rad sa decom u nastavi, na kreativan i igrolik način, je motiviše i podstiče na korišćenje metoda rada koje jačaju koncentraciju i dovode do boljih rezultata. Smatra da su samopouzdanje, kreativnost, odgovornost i upornost glavni činioci za uspešnije vaspitanje i obrazovanje. Dete treba da se takmiči sa svojim sposobnostima i mogućnostima koje poseduje.

Uloga odraslog u radu sa decom

Dete školskog uzrasta ima stalnu potrebu za kreativnim radom, usmeravanjem i pravilima, što mu pomaže da uči i napreduje u intelektualnom, psihološkom, emocionalnom i socijalnom razvoju. Nastavnik je tu da deci usađuje vrednosti odraslih, da im sugeriše oficijelne društvene ciljeve i interese, ali i da njima dozvoli da izražavaju svoje mišljenje, da stiču iskustvo u učenju i radu i tako sebe što više unapređuju. U ovom procesu je svaka podrška važna, bilo psihološka ili praktična u izradi zadataka i ispunjavanju školskih obaveza. Rad sa nastavnikom iziskuje poverenje i razumevanje od strane učenika, jer samo takav odnos može dovesti do rezultata. U Dečijoj luci, Vaše dete imaće sve što mu je potrebno da ispuni tražene obaveze, ali i da nakon vremena provedenog u školi nastavi sa razvijanjem radnih navika kroz sticanje samopoštovanja i osećaja uspeha.