dr Milica Vojvodić – metodika nastave likovne kulture

dr Milica Vojvodić – metodika nastave likovne kulture

Biografija

Zvanje Master likovni umetnik stekla 2008. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Doktorirala iz oblasti Metodika nastave likovne kulture 2018. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom osnovnoškolskog uzrasta, kao i položen stručni ispit. Kontinuirano se stručno usavršava, učestvuje na naučnim skupovima i radionicama, objavljuje stručne i naučne radove iz oblasti likovne pedagogije.

Izlagala je na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Autor je i realizator akreditovanog programa stručnog usavršavanja za zaposlene u obrazovanju.

Važnost i uloga likovnog stvaralaštva u razvoju ličnosti deteta

Likovno vaspitanje i obrazovanje je oblast koja pruža izuzetne mogućnosti za razvoj kreativnosti, individualnosti i identiteta kroz plansko uvođenje dece u svet stvaralaštva i umetnosti. Adekvatno organizovane likovne aktivnosti podstiču razvoj stvaralačkih sposobnosti, motorike, opažanja i intelektualnih funkcija. Ukoliko se realizuju u afirmativnom okruženju, likovne aktivnosti mogu pozitivno uticati na detetov socio-emocionalni razvoj i izgradnju kulturnih potreba, a u cilju kavlitetnijeg korišćenja slobodnog vremena.

U našem centru verujemo da sva deca poseduju stvaralačke sposobnosti, a zadatak nas odraslih jeste da ove dragocene potencijale očuvamo i podstaknemo. U svom radu polazimo od individualnih sposobnosti dece, njihovih sklonosti, interesovanja i nivoa prethodnih znanja. Smatramo da je najsigurniji put za postizanje ovih vaznih ciljeva učenje putem istraživanja različitih problema u procesu igre i stvaralačkog izražvanja.

Zato svoj deci koja su korisnici našeg Boravka omogućavamo da kroz vođene likovne igre izraze svoje emocije i zamisli, te očuvaju svoju prirodnu otvorenost. Onima koji bi da u svet umetnosti zakorače malo dublje nudimo mogućnost pohađanja dodatnih časova na kojima, uz bogatu motivaciju, imaju priliku da se upoznaju za različitim tehnikama i materijalima, brojnim umetnicima i ustanovama kulture, ali i da razviju svoje individualne sklonosti i ideje.