Um nije sud koji treba da se ispuni, nego vatra koja treba da se rasplamsa.

Plutarh

Delite sadržaj :)