Usluge Boravka dece pre i posle škole

Dečija luka nudi Dnevni boravak školskoj deci od 1. do 4. razreda koji podrazumeva izradu domaćih zadataka, ručak i užinu po izboru, kreativne radionice i vreme za odmor. Prostor opremljen udobnim nameštajem i odgovarajućim priborom, prilagođen potrebama rada i odmora, omogućiće Vašoj deci kompletan osećaj sigurnosti. Deca će učiti i opuštati se u prijatnoj atmosferi.

pomoć pri usvajanju školskog gradiva i izradi domaćih zadataka

Dečija luka Vašoj deci nudi pomoć u izradi domaćih zadataka. Naši učitelji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa školskom decom i stoga potpuni uvid u nastavno gradivo za sve r. azrede od 1. do 4. Takođe, pored pomoći koju bismo pružali Vašoj deci, trudićemo se da sa njima uvežbavamo i samostalnost u radu, sticanje boljih radnih navika. Uz primenu različitih metoda kao što su učenje putem asocijacija i mapa uma, naučićemo Vašu decu kako da uče, a sve to u skladno opremljenom prostoru.

fizička aktivnost

Fizička aktivnost predstavlja skup vežbi koje se koriste u cilju prevencije (sprečavanja nastanka) posturalnih deformiteta. Posturalni deformiteti su deformiteti lokomotornog sistema, odnosno sistema za kretanje, kojeg čine kosti, mišići i zglobovi. Fizička aktivnost kojom se bavimo u Boravku zasnovana je na elementima kineziterapije. Vežbe koje primenjujemo su vežbe jačanja i istezanja. Vežbe se izvode sa i bez rekvizita, individualno ili u paru. Mogu biti u sklopu poligona ili raznih vrsta elementarnih igara. Ovakav rad deluje motivaciono i razbija monotoniju, pa deca uživaju vežbajući.

edukativne i kreativne radionice

Verujemo da svako dete poseduje kreativne potencijale, a da je naša uloga da ih kroz brižljivo osmišljen rad osnažimo i podstaknemo. Zato smo u Dečijoj luci odlučili da našim korisnicima ponudimo ne samo mogućnost da redovno ispunjavaju svoje školske obaveze, već i da saznaju nešto novo kroz igru i stavaralaštvo. U vremenu u kom dominiraju nove tehnologije, fina motorika biva zapostavljena iako predstavlja osnovu za razvoj brojnih dragocenih sposobnosti. Stoga deci koja provode vreme u našem Boravku nudimo mogućnost da kroz radioničarski rad poboljšaju spretnost, koncentraciju i usmerenu pažnju, kao i da prošire svoja znanja iz različitih sfera. Tako se mogu oprobati u dekupažu ili papirmašeu, pravljenju kolačića, upoznati se sa kulturom svoje i drugih zemalja itd.

zabavne radionice na engleskom jeziku

Nudimo deci priliku da kroz igre uloga uče kako da razgovaraju u restoranu, prodavnici, na
ulici…, da vežbaju vokabular iz ovih uvek aktuelnih tema, da uče zabavne pesmice i sl. Ovo su
praktične radionice za vežbe konverzacije kroz igru i zabavu.

kuvani obrok i užina

Dečija luka omogućava svojim članovima serviranje ručka i užine, prema potrebama i u dogovoru sa roditeljima. Hrana je raznovrsna, trudimo se da to budu zdravi i uravnoteženi obroci sa svim sastojcima koji omogućavaju pravilan razvoj deteta. Kuvana jela obezbeđuje ketering Mimi.

  • Doručak, na dnevnom nivou: 100 rsd

  • Ručak na dnevnom nivou : 200 rsd

  • Užina, na dnevnom nivou : 50 rsd

Jelovnik se formira 27. svakog meseca, za naredni mesec. Dogovor i potvrda u vezi sa obrocima se usaglašava sa roditeljima na nedeljnom nivou, svakog petka za narednu nedelju.

pratnja ili prevoz iz svih delova grada

Ukoliko Vam obaveze otežavaju dovođenje i odvođenje dece iz škole, Dečija luka izlazi u susret Vašim potrebama. U zavisnosti od školske satnice individualno dogovaramo vreme odvođnja u školu i dovođenja deteta iz škole.

Usluge koje nudimo van Boravka:

Za one koji imaju posebna polja interesovanja ili specifične potrebe, Dečija luka nudi brojne dodatne sadržaje. Bez obzira da li ste korisnik našeg Dnevnog boravka, imate mogućnost da se uključite u svaku od dole navedenih posebnih aktivnosti. Naš tim stručnjaka je tu da Vama i Vašem detetu pomogne da steknete nova znanja, sposobnosti i veštine iz brojnih različitih oblasti, a sve na jednom mestu.

jezici (engleski, nemački i mađarski)

Dečija luka nudi Vama i Vašoj deci mogućnost učenja engleskog i nemačkog jezika po poznatim metodama.

Engleski jezik:

Pored pomoći oko školskog gradiva, organizujemo i pripremu kandidata za međunarodne ispite iz engleskog jezika (Cambridge Certificates in English – KET, PET, FCE, CAE) kao i vežbe
konverzacije. Naši nastavnici, sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom različitog uzrasta, učiniće da učenje stranog jezika bude lako i zabavno, sa odličnim rezultatima, a to sve kroz dramski pokret, muziku, konverzacijske radionice, posete ustanovama koje neguju engleski jezik (American corner, odeljak Gradske biblioteke na engleskom jeziku i sl.).

Nemački jezik:

Za Vaše mališane Dečija luka obezbeđuje mogućnost učenja nemačkog jezika uz pomoć dramske pedagogije. Kroz igru i pesmu, u malim grupama koje vode stručnjaci sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, deca lako uče nove reči i izraze. Metod dramske pedagogije obezbeđuje ne samo usvajanje stranog jezika, već i razvoj samopouzdanja, kooperativnosti i duha zajedništva.

priprema predškolaca za polazak u školu

Dečija luka nudi pripremu predškolaca za školu radom na svim potrebnim oblastima kao što su: grafomotorika, vežbanje matematičkih pojmova, prepoznavanja slova i pojmova iz sveta oko nas. Boravkom kod nas, Vaše dete će vežbati i koncentraciju, pažnju, jačati kognitivne sposobnosti i sl. Pored svega toga, kroz zanimljive vežbice i igru, naš stručan kadar će se potruditi da Vašem detetu približi prve dane u školi i načini ih pozitivnim i prijatnim.

časovi matematike za osnovce

Dečijoj luci nudimo mogućnost organizovanja grupnih i individualnih časova matematike, pomažemo u savladavanju školskog gradiva, prateći školski plan i program. Takođe, organizujemo pripreme za završni ispit, a najmalađe članove uvodimo u tajne matematike i razvijamo ljubav prema ovoj nauci kroz igru. igru. Rad u malim grupama.

časovi fizike i hemije

Pružamo mogućnost organizovanja grupnih i individualnih časova fizike i hemije,  pomažemo u savladavanju školskog gradiva i pripremama za završni ispit.

porodični paket

Vremena je malo, a obaveza puno. Iz tog razloga smo za Vas napravili porodični paket koji će omogućiti da pronađete malo vremena za sebe. Dok je dete na času stranog jezika, mama može da se opusti vežbajući pilates.

Pilates predstavlja inovativni sistem vežbe duha i tela razvijen na principima Džozefa Pilatesa (Joseph Pilates). Pilates značajno menja izgled vašeg tela – kako se ono oseća i ponaša, gradeći snagu bez dodatnog napora. On uči telo dobrom držanju i jednostavnim, gracioznim pokretima. Poboljšava fleksibilnost, snagu i ekonomičnost kretanja. Profesionalni plesači i vrhunski atletičari koriste dobrobiti pilatesa već decenijama. Čudno? Ne baš… Razvijen je, pre svega, iz tehnika za rehabilitaciju, pa je bezbedan i odgovara polaznicima različitih godina i kondicije. U radu se koriste strunjače, odgovarajuća oprema i rekviziti, koji će Vam pomoći da izgledate i da se osećate zdravo i dobro.

upoznajmo osnove programiranja i robotike

Tokom ovog programa deca će, kroz igru, zabavu i njima prilagodjene sadržaje i zadatke
razvijati logičko, apstraktno i kritičko mišljenje. Osnovi programiranja, koje realizujemo kroz
igru, utiču na sposobnost deteta da precizno i koncizno difiniše problem i isti reši.
Kurs programiranja je organizovan za dve starosne kategorije:
– Od 5 do 7 godina i
– Od 8 do 11 godina.

logopedski rad

U našem centru pružamo sledeće usluge dijagnostike i tretmana govorno-jezičkih poremećaja:
– Dijagnostička procena govorno-jezičkih poremećaja
– Stimulacija govorno-jezičkog razvoja (početno progovaranje)
– Tretman kod dece sa razvojnim jezičkim poremećajima (razvojna disfazija,
alalija)
– Korekcija artikulacije (nepravilnog izgovora) glasova
– Tretman disleksije, disgrafije, diskalkulije
– Tretman govorno-jezičkih smetnji kod dece sa simptomima iz autističnog spektra
– Tretman govorno-jezičkih smetnji kod dece sniženih intelektualnih sposobnosti
– Savetodavni rad sa roditeljima
– Tretman afazije

mali likovni atelje

Ukoliko Vaše dete uživa crtajući i slikajući, onda ste na pravom mestu jer u Dečijoj luci nudimo mogućnost da se upozna sa širokim spektrom likovnih tehnika i materijala. U prijatnoj atmosferi deca imaju priliku da razmenjuju iskustva, diskutuju, eksperimentišu i rešavaju različite likovne probleme. Radionice su koncipirane tako da kod polaznika ne razvijaju samo veštine, već likovnu kulturu u celosti. Stoga, pored rada u ateljeu, organizujemo i posete muzejima, galerijama i različitim institucijama kulture. U goste nam dolaze renomirani likovni umetnici, ali imamo priliku da ih posetimo i u njihovim ateljeima i vidimo u kakvoj atmosferi stvaraju. Na taj način deca se osposobljavaju da razumeju dela iz različitih perioda istorije umetnosti, ali i savremenu umetničku scenu. Oblici rada koje primenjujemo su individualni i grupni, a program i način rada se prilagođavaju ličnim afinitetima, potrebama i iskustvu polaznika. Dođite da zajedno istražujemo neverovatni svet umetnosti!

psihološka pomoć i podrška

U okviru našeg centra nudimo:
Konsultacije sa psihologom o različitim, aktuelnim temama iz oblasti roditeljstva i
vaspitanja dece, porodičnih i partnerskih odnosa, ličnih interesovanja…
Savetodavni rad koji podrazumeva stručnu pomoć, podsticaj i podršku u suočavanju i
savladavanju trenutnih i konkretnih problema i teškoća kod dece, adolescenata i odraslih.
Treninge i radionice, odnosno tematske susrete sa grupama dece, adolescenata, odraslih.
Grupe se formiraju po razvojnim uzrastima. Na jednoj ili više radionica, kroz interaktivni
razgovor i vežbe obrađuju se konkretne teme, problem situacije ali i mogućnosti njihovog
razrešavanja i prevazilaženja, podstiču i razvijaju komunikacione, emocionalne, socijalne
veštine i osnažuju lični kapaciteti svakog učesnika.
Psihološke procene sposobnosti, interesovanja, emocionalnog, grafomotornog, socijalnog
razvoja deteta, psihodijagnostika razvojnih poremećaja i poremećaja u adolescenciji –
kroz individualne susrete ili individualnu psihoterapijsku podršku.
Saradnju sa roditeljima i odraslima kroz individualne ili grupne susrete.

aktivnosti za vreme raspusta

Ako tokom školskog raspusta radite ili imate pregršt obaveza, a želite da Vaše dete ima ispunjeno i dobro osmišljeno vreme, nudimo Vam niz raznovrsnih sadržaja. U prvi plan stavljamo radionice na engleskom i nemačkom jeziku na kojima deca kroz elemente dramske pedagogije i igrolike aktivnosti bogate svoj vokabular i usavršavaju konverzaciju. U zavisnosti od godišnjeg doba i Vaših potreba, naš tim organizuje aktivnosti, radionice i kampove koji će Vašem detetu obezbediti ne samo zabavu, već i fizičku aktivnost i edukativne sadržaje. Provedimo zajedno vreme u prirodi, družimo se i otkrivajmo svet!

iznajmljivanje prostora za seminare i edukativne radionice

Ukoliko se bavite obrazovanjem, a potreban Vam je pravi prostor za organizaciju seminara, edukativnih radionica ili prezentacija, zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo i ponudimo prostor Dečije luke. U prostranom i prijatnom ambijentu imaćete priliku da sa svojim saradnicima uživate učeći i razmenjujući iskustva. Prostor je klimatizovan i opremljen neophodnom tehničkom opremom poput televizora sa velikim led ekranom, projektora, bele table i zvučnika. Može se prilagoditi različitim aktivnostima iz pomenutog opsega u zavisnosti od Vaših potreba. Ukoliko Vam je potreban miran i ušuškan prostor koji odiše toplinom doma, Dečija luka je pravo mesto za Vas.

Delite sadržaj :)